Dom Kultury "Jowisz" jako 1 z 50 domów kultury w całej Polsce realizuje program Narodowego Centrum Kultury pod nazwą "Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013". Program ten ma na celu zwiększenie współpracy ośrodków kultury z mieszkańcami.

W ramach programu w czterech największych miejscowościach w gminie zostały przeprowadzone spotkania warsztatowe. Została także sporządzona "Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Gaworzyce", będąca podsumowaniem spotkań, przeprowadzonych ankiet oraz rozmów z mieszkańcami. Diagnoza stanowiła podstawę, według której, dokonywano wyboru projektów-pomysłów złożonych w ramach konkursu na inicjatywę lokalną.

 

Na konkurs wpłynęło 10 wniosków, z których każdy był w jakiś sposób ciekawy. Komisja pod nadzorem p. Marii Czarneckiej, animatora z Narodowego Centrum Kultury miała więc nienajprostsze zadanie, ponieważ regulamin konkursu obejmuje zrealizowanie maksymalnie 7 pomysłów. Decydowała więc zebrana suma punktów za poszczególne kryteria:

- inicjatywa jest ważna dla społeczności lokalnej

- inicjatywa sprawi, że mieszkańcy chętniej będą uczestniczyc w życiu kulturalnym gminy

- realizacja inicjatywy włączy do współpracy wolontariuszy i partnerów takich jak instytucje, organizacje, itp.

- realizacja inicjatywy przyniesie korzyści dla społeczności i bezpośrednich uczestników zadania

- inicjatywa ma szansę przynieśc trwałe rezultaty

- harmonogram działań ma szansę byc zrealizowany w przewidywanym czasie

 

POMYSŁY PRZYJĘTE DO REALIZACJI

 

1. INICJATYWA DOT. REAKTYWACJI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W WIERZCHOWICACH - uzyskała 116 punktów na 120 możliwych.

2. INICJATYWA DOT. WARSZTATÓW MUZYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŹLICE - uzyskała 116 punktów na 120 możliwych.

3. INICJATYWA DOT. WARSZTATÓW WOKLANO-INSTRUMENTALNYCH W KŁOBUCZYNIE - uzyskała 114 punktów na 120 możliwych.

4. INICJATYWA PN. "ZRĘCZNE RĘCE W KŁOBUCZYNIE" - uzyskała 112 punktów na 120 możliwych.

5. INICJATYWA DOT. ZAŁOŻENIA MŁODZIEŻOWEGO ZESPOŁU TANECZNEGO W GMINIE GAWORZYCE - uzyskała 109 punktów na 120 możliwych.

6. INICJATYWA DOT. WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GAWORZYCE - uzyskała 107 punktów na 120 możliwych.

7. INICJATYWA DOT. RĘKODZIEŁA Z WSKAZANIEM NA SZTUKĘ LUDOWĄ W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI KURÓW WIELKI - uzyskała 101 punktów na 120 możliwych.

 

Gratulujemy pomysłodawcom! W przyszłym tygodniu odbędą się indywidualne spotkania z pomysłodawcami celem omówienia poszczególnych działań. Autorom pozostałych trzech wniosków, także pragniemy podziękowac - pamiętajcie, że choc Wasze pomysły nie znalazły się w finałowej "siódemce" nie oznacza, że są przegrane - mają szansę w jakimś stopniu byc zrealizowane w innym czasie.

 

Natomiast wszystkich mieszkańców Gminy Gaworzyce już teraz zapraszamy do śledzenia informacji o organizowanych w ramach programu wydarzeniach! :)